image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
  
image advertisement
Tình hình chất lượng nước, xâm nhập mặn trên các tuyến sông trên địa bàn tỉnh Long An từ ngày 14 đến 15/4/2024 (06 đến 07/3/2024 Âm lịch)

Theo thông báo tình hình chất lượng nước ngày 14 và 15/4/2024 của Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi: Hiện nay, do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng nên độ mặn trên các tuyến sông, Rạch Cát, Vàm Cỏ, Vàm Cỏ Tây, sông Tra tiếp tục tăng cao từ 0,1 - 2,9 gram/lít (g/l); riêng độ mặn trên Vàm Cỏ Đông giảm từ 0,2 – 1,2 g/l so với Thông báo chất lượng nước ngày 10 đến 12/4/2024 và hiện đang dao động ở mức từ 0,4 – 19,6 g/l.

 So với cùng kỳ năm 2023 (theo ngày âm lịch), độ mặn trên các tuyến sông cao hơn từ 0,4 - 12,6 g/l;  

So với cùng kỳ năm 2020 (theo ngày âm lịch), độ mặn trên các tuyến sông cao hơn từ 0,1 - 4,5 g/l (riêng một số điểm đo trên sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây thấp hơn từ 0,1 - 0,4 g/l);

* Ranh giới xâm nhập mặn trên hai sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây như sau:

- Trên sông Vàm Cỏ Đông

+ Độ mặn 1,0 g/l đến Kênh Trà Cú, huyện Đức Hòa (1,0 g/l), cách cửa sông Soài Rạp khoảng 114 km; (so với cùng kỳ năm 2023 theo ngày Âm lịch, độ mặn 1,0 g/l vượt qua cống Ông Bình, huyện Cần Đước (1,1 g/l), cách cửa sông Soài Rạp khoảng 48 km; so với cùng kỳ năm 2020 theo ngày Âm lịch, độ mặn 1,0 g/l vượt qua Kênh Trà Cú, huyện Đức Hòa (1,1 g/l), cách cửa sông Soài Rạp khoảng 114 km).

+ Độ mặn 4,0 g/l vượt qua cầu Xáng Lớn, huyện Bến Lức (4,1 g/l), cách cửa sông Soài Rạp khoảng 76 km; (so với cùng kỳ năm 2023 theo ngày Âm lịch, độ mặn 4,0 g/l gần đến cống Xóm Bồ, huyện Cần Đước (2,6 g/l), cách cửa sông Soài Rạp khoảng 40 km; so với cùng kỳ năm 2020 theo ngày Âm lịch, độ mặn 4,0 g/l gần đến cầu Rạch Vong, huyện Bến Lức  (3,5 g/l), cách cửa sông Soài Rạp khoảng 72 km).

- Trên sông Vàm Cỏ Tây

+ Độ mặn 1,0 g/l gần đến Kênh 2/9, xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa (0,9 g/l), cách cửa sông Soài Rạp khoảng 135 km; (so với cùng kỳ năm 2023 theo ngày Âm lịch, độ mặn 1,0 g/l gần đến cống Kỳ Son, huyện Châu Thành  (0,7 g/l), cách cửa sông Soài Rạp khoảng 62 km; so với cùng kỳ năm 2020 theo ngày Âm lịch, độ mặn 1,0 g/l vượt qua 2/9, xã Thạnh Phước ,huyện Thạnh Hoá (1,2 g/l), cách cửa sông Soài Rạp khoảng 135 km).

+ Độ mặn 4,0 g/l gần đến Ngã 3 Tuyên Nhơn, huyện Thạnh Hóa (3,9 g/l), cách cửa sông Soài Rạp khoảng 110 km; (so với với cùng kỳ năm 2023 theo ngày Âm lịch, độ mặn 4,0 g/l gần đến cống Chợ Giữa, huyện Châu Thành (3,5 g/l), cách cửa sông Soài Rạp khoảng 50 km; so với cùng kỳ năm 2020 theo ngày Âm lịch, độ mặn 4,0 g/l vượt qua cống La Khoa, huyện Thạnh Hóa (4,4 g/l), cách cửa sông Soài Rạp khoảng 92 km).

Bảng tổng hợp số liệu chất lượng nước tại các điểm đo:

STT

ĐIỂM ĐO

NGÀY ĐO

ĐỘ MẶN (g/l)

So Thông báo trước

So cùng kỳ năm 2023 (theo ÂL)

So cùng kỳ năm 2020 (theo ÂL)

I. Sông Rạch Cát

1

Cống Xóm Lũy – huyện Cần Đước

14/4 (06/3âl)

19,6

Tăng 0,7

Cao hơn 11,7

Cao hơn 0,1

2

Cống Ông Hiếu – huyện Cần Giuộc

14/4

18,9

Giảm 0,2

Cao hơn 12,5

Cao hơn 0,7

3

Cống Nha Ràm – huyện Cần Đước

14/4

18,1

Tăng 0,5

Cao hơn 11,6

Cao hơn 1,0

4

Cống Trị Yên – huyện Cần Giuộc

14/4

15,0

Tăng 0,8

Cao hơn 12,5

Cao hơn 3,5

II. Sông Vàm Cỏ

 

4

Cống Bến Trễ - huyện Cần Đước

14/4

16,7

Tăng 1,5

Cao hơn 12,6

Cao hơn 1,5

5

Cầu Nổi - huyện Cần Đước

15/4 (07/3âl)

22,1

Tăng 1,3

Cao hơn 9,8

Cao hơn 4,5

6

Cột Đèn Đỏ - Châu Thành

15/4

17,3

Tăng 0,9

Cao hơn 10,2

Thấp hơn 1,1

III. Sông Vàm Cỏ Đông

 

8

Cống Xóm Bồ - huyện Cần Đước

15/4

12,8

Giảm 0,9

Cao hơn 10,2

Thấp hơn 0,3

9

Cống Bà Xiểng – huyện Cần Đước

15/4

11,9

Tăng 0,1

Cao hơn 10,1

Thấp hơn 0,4

10

Cống Đôi Ma – huyện Cần Đước

15/4

10,1

Giảm 0,8

Cao hơn 8,4

Thấp hơn 0,3

11

Cống Ông Bình – huyện Cần Đước

15/4

9,7

Tăng 0,2

Cao hơn 8,6

Cao hơn 0,2

12

Cống Rạch Chanh – huyện Bến Lức

15/4

8,6

Giảm 0,7

Cao hơn 7,9

Cao hơn 2,2

13

Cầu Bến Lức – huyện Bến Lức

15/4

8,4

Giảm 0,7

Cao hơn 7,7

Cao hơn 2,1

14

Cầu Rạch Vong – huyện Bến Lức

15/4

5,5

Giảm 1,2

Cao hơn 5,5

Cao hơn 2,0

15

Cầu Xáng Lớn – huyện Bến Lức

15/4

4,1

Giảm 0,2

Cao hơn 4,1

Cao hơn 1,8

16

Cầu Xáng Nhỏ - huyện Bến Lức

15/4

2,8

Giảm 0,7

Cao hơn 2,8

Cao hơn 0,7

17

Cầu An Hạ - huyện Đức Hòa

15/4

2,7

Bằng

Cao hơn 2,7

Cao hơn 0,8

18

Kênh Trà Cú - huyện Đức Hòa

15/4

1,0

Giảm 0,2

Cao hơn 1,0

Thấp hơn 0,1

18

Cầu Đức Huệ - Huyện Đức Huệ

15/4

0,4

Tăng 0,1

Cao hơn 0,4

Thấp hơn 0,2

IV. Sông Vàm Cỏ Tây

 

 

 

 

 

19

Cống Chợ Giữa – huyện Châu Thành

15/4

12,5

Tăng 2,9

Cao hơn 9,0

Cao hơn 0,6

20

Cống Tầm Vu – huyện Châu Thành

15/4

10,9

Tăng 2,7

Cao hơn 9,1

Cao hơn 0,6

21

Cống Kỳ Son – huyện Châu Thành

15/4

9,7

Tăng 2,1

Cao hơn 9,0

Cao hơn 0,2

22

Cống Bình Tâm – thành phố Tân An

14/4

10,9

Tăng 2,1

Cao hơn 10,6

Cao hơn 1,9

23

Bến đò Chú Tiết – thành phố Tân An

14/4

10,9

Tăng 2,6

Cao hơn 10,9

Cao hơn 2,7

24

Cống Rạch Chanh – thành phố Tân An

15/4

8,3

Tăng 1,6

Cao hơn 8,3

Cao hơn 1,1

25

Cống Bắc Đông – Thủ Thừa

15/4

5,9

Tăng 0,5

Cao hơn 5,9

Cao hơn 0,2

26

Cống La Khoa - huyện Thạnh Hóa

15/4

4,0

Tăng 0,1

Cao hơn 4,0

Thấp hơn 0,4

27

Ngã 3 Tuyên Nhơn (cầu Tuyên Nhơn) – Thạnh Hóa

15/4

3,9

Tăng 1,5

Cao hơn 3,9

Cao hơn 0,5

28

Rạch Vàm Lớn, Thuận Nghĩa Hòa, Thạnh Hóa

15/4

2,5

Tăng 0,7

Cao hơn 2,5

Thấp hơn 0,4

29

Kênh 2/9, xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa

14/4

0,9

Tăng 0,3

Cao hơn 0,9

Thấp hơn 0,3

30

Kênh Ba Hồng Minh, Bình Phong Thạnh, Mộc Hóa

14/4

0,6

Tăng 0,2

Cao hơn 0,6

Thấp hơn 0,2

31

Kênh Cả Dứa –xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa

14/4

0,4

Tăng 0,4

Cao hơn 0,4

Thấp hơn 0,1

V. Sông Tra

 

 

 

 

 

32

Cống Rạch Tôm - huyện Châu Thành

15/4

12,3

Tăng 1,1

Cao hơn 6,1

Thấp hơn 3,5

Dự báo: Trong vài ngày tới, khả năng độ mặn trên các tuyến sông trên địa bàn tỉnh sẽ giảm nhẹ do ảnh hưởng của kỳ triều kém.

Theo bản tin dự báo xâm nhập mặn trên khu vực Nam Bộ (từ ngày 01 đến 10/4/2024) của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia:

Xu thế xâm nhập mặn từ ngày 10-20/4/2024: Xâm nhập mặn ở ĐBSCL ở mức cao vào đầu tuần, sau đó giảm dần vào cuối tuần. Độ mặn cao nhất tại các trạm ở mức cao hơn độ mặn cao nhất tháng 4/2023.

Bảng dự báo độ mặn cao nhất từ 10-20/4/2024:

STT

Trạm

Sông

Khoảng cách đến cử sông (Km)

Smax (g/l)

1

Tân An

Vàm Cỏ Tây

80

7,2

2

Tuyên Nhơn

Vàm Cỏ Tây

120

2,0

3

Bến Lức

Vàm Cỏ Đông

67

8,2

4

Xuân Khánh

Vàm Cỏ Đông

95

2,1

Chiều sâu ranh mặn 4,0 g/l xâm nhập trên sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây từ 90-110Km.

Xu thế nguồn nước và xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2023–2024: Xâm nhập mặn tại ĐBSCL mùa khô năm 2023-2024 ở mức cao hơn TBNN, nhưng không gay gắt như mùa khô năm 2015-2016 và năm 2019-2020.

Các đợt xâm nhập mặn tăng cao ở khu vực Nam Bộ khả năng tập trung trong tháng 4, tháng 5 năm 2024 (từ ngày 22-28/4, từ 07-11/5).

Tình hình xâm nhập mặn ở ĐBSCL phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mê Công, triều cường và còn biến động trong thời gian tới. Các địa phương ở vùng ĐBSCL cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn và có các biện pháp chủ động phòng chống xâm nhập mặn.

Theo bản tin dự báo nguồn nước phục vụ chỉ đạo sản xuất và điều hành cấp nước (từ ngày 12/4 đến ngày 18/4/2024) của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam:

Trong tuần dự báo từ 12/4 đến ngày 18/4/202, dự báo mặn có xu thế giảm nhẹ đến 16/4 rồi tăng trở lại  đến cuối tuần dự báo, chiều sâu xâm nhập mặn 4 g/l khi thuận lợi nhất cách cửa sông 35-55km.

Dự báo El Nino sẽ giảm, trạng thái ENSO nghiêng về pha trung tính từ giai đoạn tháng 4 đến tháng 6. LaNina trở nên trội hơn từ giai đoạn từ tháng 7 – 9 trở đi. Vì vậy các địa phương chủ động các giải pháp ứng phó với thời kỳ hạn, mặn cao ở tháng 4 để đảm bảo an toàn cho sản xuất, đặc biệt chủ động tích trữ nước ngay khi có thể.

Theo bản tin dự báo xâm nhập mặn (từ ngày 10/4 đến 20/4/2024) của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Long An:

Thy triu vùng h lưu trên các sông Long An lên 1-2 ngày đầu sau đó xuống lại theo triều. Đỉnh triu cao nht xut hin vào những ngày đầu tuần.

Độ mn ln nht ti hu hết các trm trong tun ti có kh năng xut hin vào đầu tun mc cao hơn so vi cùng k năm 2023 và TBNN.

Dự báo độ mặn cao nhất thấp nhất tại các trạm vùng cửa sông Long An như sau:

Trạm

Khoảng cách đến cửa sông

Sông

Đặc trưng

Ngày

S (%o)

So với cùng kỳ 2023

Cầu Nổi

20

Vàm Cỏ

Smax

12/4

20.8

Cao hơn 7.1 %o

Smin

20/4

13.5

Cao hơn 8.8%o

Bến Lức

67

Vàm Cỏ Đông

Smax

12/4

8.5

Cao hơn 5.2%o

Smin

20/4

3.0

Cao hơn 2.2%o

Xuân Khánh

95

Vàm Cỏ Đông

Smax

12/4

3.0

Cao hơn 2.4%o

Smin

20/4

1.0

Cao hơn 0.9%o

Tân An

80

Vàm Cỏ Tây

Smax

12/4

7.5

Cao hơn 6.2%o

Smin

20/4

2.5

Cao hơn 2.3%

Tuyên Nhơn

120

Vàm Cỏ Tây

Smax

12/4

2.5

Cao hơn 2.4%o

Smin

20/4

1.5

Cao hơn 1.5%o

Dự báo ranh giới độ mặn 1 g/l  xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 130km ở sông Vàm Cỏ Tây (Thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh); hơn 120km ở sông Vàm Cỏ Đông (Thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa; thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ).

Dự báo ranh giới độ mặn 4 g/l xâm nhập sâu vào nội đồng 100km ở sông Vàm Cỏ Tây (xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa); hơn 90km ở sông Vàm Cỏ Đông (xã Lương Bình, huyện Bến Lức).

Dự báo nguồn nước:

- Khu vực huyện Cần Đước, Bến Lức, thành phố Tân An không lấy được nước kể cả vào lúc triều thấp.

- Trên sông Vàm Cỏ Tây, từ  thị trấn Tân Thạnh trở lên có khả năng lấy được nước vào lúc triều thấp từ ngày 18/04/2024 đến ngày 20/4/2024.

- Trên sông Vàm Cỏ Đông, huyện Đức Huệ trở lên có khả năng lấy được nước vào lúc triều thấp từ ngày 18/04/2024 đến 20/4/2024

Thông tin cảnh báo về cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn: Nắng nóng, triều cường, gió mạnh làm độ mặn tăng cao.Mức độ rủi ro thiên tai do xâm nhập trên hệ thống các sông khu vực Long An có khả năng ở cấp độ 3.

Để chủ động phòng ngừa và có các giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả với tình hình hạn, xâm nhập mặn trong mùa khô 2023- 2024, nhất là trong thời kỳ cao điểm xâm nhập mặn kết hợp nắng nóng gay gắt trong tháng 4, 5/2024 (từ ngày 08-13/4, từ 22-28/4, từ 07-11/5), đảm bảo cung cấp nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2023-2024 và dân sinh an toàn, hạn chế tình trạng thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng tương tự như mùa khô 2019-2020 và 2015-2016 trong hệ thống công trình thủy lợi.

Đề nghị Trung tâm Quản lý Khai thác công trình Thủy lợi Long An phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện phía Nam và thành phố Tân An thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến độ mặn; đồng thời xây dựng kế hoạch vận hành các cống đầu mối hợp lý, kiểm tra và có kế hoạch xử lý triệt để các cửa cống bị rò rỉ để phủ bạt, thay thế các ron cửa cống bị hư hỏng để tránh tình trạng nước mặn xâm nhập vào bên trong nội đồng nhằm đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt cho người dân. 

Đề nghị UBND các huyện phía Nam và thành phố Tân An chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ở địa phương (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp) thường xuyên theo dõi chặt chẽ, tổ chức kiểm tra, đo đạc tình hình chất lượng nước, độ mặn trên các tuyến kênh, rạch cắt ngang chưa có hệ thống cống điều tiết ngăn mặn; kết hợp với  theo dõi, cập nhật tình hình chất lượng nước trên website Phòng, chống thiên tai của tỉnh (http://pctt.longan.gov.vn), hoặc fanpage: https://www.facebook.com/ThongtinPCTTLongAn và trên các bản tin dự báo, cảnh báo về  nguồn nước, xâm nhập mặn của cơ quan chuyên môn về Khí tượng Thủy văn như: Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (http://www.nchmf.gov.vn), Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (http://www.siwrr.org.vn và cài đặt ứng dụng “Thủy lợi DBSCL”), Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Long An để kịp thời thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến người dân trên các đài truyền thanh huyện, xã về tình hình chất lượng nguồn nước trên các tuyến sông và trong nội đồng, đồng thời khuyến cáo người dân không lấy nước ở các khu vực đã bị nhiễm mặn; tranh thủ lấy nước, tích trữ nước vào ao, đồng ruộng, các trang thiết bị có thể trữ nước (bồn chứa, túi chứa nước …) khi  nguồn nước còn dồi dào và nước mặn chưa xâm nhập vào các kênh, rạch nội đồng, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí và làm ô nhiễm nguồn nước nhằm đảm bảo cung cấp đủ nguồn nước tưới phục vụ sản xuất và sinh hoạt an toàn./.

                              VPTT Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Long An

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thư viện ảnh
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement