image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
  
image advertisement
 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BAN CHỈ HUY PCTT & TKCN
TỈNH LONG AN

Anh-tin-bai
1. Trưởng ban:
* ÔngNguyễn Văn Út
- Điện thoại văn phòng
- Điện thoại Di động
- Email

:Chủ tịch UBND tỉnh
:(0272) 3.979567
: 0918 452689
:nvut@longan.gov.vn;

vpubnd@longan.gov.vn
2. Phó Trưởng ban trực:
* Ông Nguyễn Minh Lâm
- Điện thoại văn phòng
- Điện thoại di động
- Email


Phó Chủ tịch UBND tỉnh
: (0272)3968 999
: 0908121173
:vpubnd@longan.gov.vn

3. Phó Trưởng ban - CQ thường trực:
*Ông Nguyễn Thanh Truyền
-Điện thoại văn phòng
- Điện thoại di động
- Email


:GĐ Sở NNvà PTNT
: (0272) 3826 463
: 0913 682 530
: nttruyen@longan.gov.vn

4. Phó Trưởng ban:
* Ông Đỗ Hữu Phương
-Điện thoại văn phòng
- Điện thoại di động
- Email


: PGĐ Sở NNvà PTNT
:
: 0916155939
: huuphuong@longan.gov.vn
5.Phó Trưởng ban:
* Ông Trần Đình Hưng

Điện thoại văn phòng:

Điện thoại di động:
emailPCHT BCH Quân sự tỉnh


(0272) 3891 219

0975.511.055

:chqs@longan.gov.vn
6. Phó Trưởng ban:
* Ông Đàm Quang Ngoạt

- Điện thoại văn phòng
- Điện thoại di động
- Email


: PCHT BĐBP tỉnh

:
:
0918774475

bienphong@longan.gov.vn7.Phó Trưởng ban:

ÔngTrần Văn Hà
-Điện thoại văn phòng
- Điện thoại di động
- Email


8.Ủy viên

Ông Nguyễn Anh Việt
-Điện thoại văn phòng
- Điện thoại di động
- Email: PGĐ Công antỉnh:

(0693) 609174
0913959763

congantinhlongan@longan.gov.vn

0941.681.828
vpubnd@longan.gov.vn
9.Ủy viên thường trực:

* Ông Võ Kim Thuần

- Điện thoại văn phòng
- Điện thoại di động
- Email

:Chánh Văn phòng thường trực - CCT Chi cụcPhát triển nông thôn vàThủy lợi

: (0272) 3526 045
: (0976) 514 861
:kimthuan@longan.gov.vn;vppcttla@longan.gov.vn


10. Các Ủy viên:

* Ông Nguyễn Quang Ngọc

* ÔngPhạm Văn Đô


* Ông Nguyễn Tấn Quí

* Ông Hồ Văn Dân

* Ông Phạm Văn Cường

* Ông Nguyễn Thành Ngoãn

* Ông Nguyễn Văn Trang

* Bà Ngô Văn Lê

* Ông Mai Anh Dũng

* Ông Nguyễn Hồng Phúc
* ÔngNguyễn Hoàng Công
*Bà Hồ Thị Diệp Thúy
* Phan Thị Nguyệt
* BàLê Thị Thanh Tuyền
* Ông Nguyễn Huy Phương

: GĐ Đài KTTV tỉnh


: GĐSở Tài chính

: PGĐSở KH và ĐT


: PGĐ Sở TT và T.thông

: PGĐ Sở TN và MT

: PGĐ Sở GTVT


: PGĐ Sở Xây dựng

: PGĐSở Công thương

: PGĐSở Y tế

: PGĐ Sở GD và Đào tạo
: PGĐ Sở VH, TT va Du lịch

:PGĐ Sở KH và Công nghệ
: PGĐ Sở LĐ-TB và Xã hội
:PGĐ Đài PT và TH Long An
:PGĐ Công ty Điện lựctỉnh
11. Các Thành viên:

*BàLê Thị Cẩm Tú

* Bà Đỗ Thị Kim Thắm

*Bà Lê thị Hồng Kết


* Ông Hoàng Văn Sinh: Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh

: Chủ tịch HLHPN tỉnh

: P. Bí Thư Phụ tráchTỉnh Đoàn


: Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh


 

Thư viện ảnh
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement