image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
  
image advertisement
Tình hình chất lượng nước, xâm nhập mặn trên các tuyến sông trên địa bàn tỉnh Long An từ ngày 01 đến 02/5/2024 (23 đến 24/3/2024 Âm lịch)

Theo kết quả thông báo chất lượng nước ngày 01 và 02/5/2024 của Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi Long An. Hiện nay, do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kết hợp với gió chướng mạnh giảm nên độ mặn trên các tuyến sông trong tỉnh (Rạch Cát, Vàm Cỏ, Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây) tiếp tục tăng từ 0,5 – 2,3 g/l gram/lít (g/l); tuy nhiên có một số điểm đo độ mặn giảm nhẹ từ 0,1 – 0,5 g/l so với Thông báo chất lượng nước ngày 24 đến 25/4/2024 và hiện dao động ở mức từ 0,3 – 21,4 g/l.

Điểm đo

So với Thông báo ngày 24 đến 25/4/2024 (g/l)

So với cùng kỳ năm 2023 (ngày âm lịch) (g/l)

So với cùng kỳ năm 2020 (ngày âm lịch) (g/l)

Sông Rạch Cát

Tăng từ 1,0 - 2,3

Cao hơn từ

8,7 - 11,1

Thấp hơn từ

0,2 - 2,3

Sông Vàm Cỏ

Tăng từ 1,3 (riêng độ mặn tại cống Bến Trễ, huyện Cần Đước giảm 0,3)

Cao hơn từ

8,3 - 10,7

Thấp hơn từ

1,4 (riêng độ mặn tại Cầu Nổi, huyện Cần Đước cao hơn 0,8)

Sông Vàm Cỏ Đông

Tăng từ 0,2 - 2,1 (riêng độ mặn tại cống Ông Bình – Cần Đước, Kênh Trà Cú, huyện Đức Hòa, Cầu Dức Huệ, huyện Đức Huệ giảm 0,1 – 1,3)

Cao hơn từ

0,3 – 11,3

Cao hơn từ

0,4 – 1,6

Sông Vàm Cỏ Tây

Tăng từ 0,2 - 1,7

Cao hơn từ

0,7 - 7,6

Thấp hơn từ

0,1 - 0,9

Ranh giới độ mặn 1 g/l và 4g/l trên 02 sông Vàm Cỏ:

- Trên sông Vàm Cỏ Đông

+ Độ mặn 1,0 g/l gần đến Kênh Trà Cú, huyện Đức Hòa (0,9 g/l), cách cửa sông Soài Rạp khoảng 114 km; (so với cùng kỳ năm 2023 theo ngày Âm lịch, độ mặn 1,0 g/l đến cầu Bến Lức, huyện Bến Lức (1,2 g/l), cách cửa sông Soài Rạp khoảng 56 km; so với cùng kỳ năm 2020 theo ngày Âm lịch, độ mặn 1,0 g/l gần đến Kênh Trà Cú, huyện Đức Hòa (0,9 g/l), cách cửa sông Soài Rạp khoảng 114 km).

+ Độ mặn 4,0 g/l gần đến cầu An Hạ, huyện Đức Hòa (2,7 g/l), cách cửa sông Soài Rạp khoảng 88 km; (so với cùng kỳ năm 2023 theo ngày Âm lịch, độ mặn 4,0 g/l gần đến cống Xóm Bồ, huyện Cần Đước (3,5 g/l), cách cửa sông Soài Rạp khoảng 40 km; so với cùng kỳ năm 2020 theo ngày Âm lịch, độ mặn 4,0 g/l gần đến cầu Rạch Vong, huyện Bến Lức  (3,8 g/l), cách cửa sông Soài Rạp khoảng 72 km).

- Trên sông Vàm Cỏ Tây

+ Độ mặn 1,0 g/l vượt qua Kênh Cái Dứa, xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa (1,3 g/l), cách cửa sông Soài Rạp khoảng 147 km; (so với cùng kỳ năm 2023 theo ngày Âm lịch, độ mặn 1,0 g/l vượt qua cống Rạch Chanh, thành phố Tân An  (1,1 g/l), cách cửa sông Soài Rạp khoảng 78 km; so với cùng kỳ năm 2020 theo ngày Âm lịch, độ mặn 1,0 g/l vượt qua Kênh Cái Dứa, xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa (1,1 g/l), cách cửa sông Soài Rạp khoảng 147 km).

+ Độ mặn 4,0 g/l đến Ngã 3 Tuyên Nhơn, huyện Thạnh Hóa (4,0 g/l), cách cửa sông Soài Rạp khoảng 110 km; (so với với cùng kỳ năm 2023 theo ngày Âm lịch, độ mặn 4,0 g/l vượt qua cống Chợ Giữa, huyện Châu Thành (4,6 g/l), cách cửa sông Soài Rạp khoảng 50 km; so với cùng kỳ năm 2020 theo ngày Âm lịch, độ mặn 4,0 g/l vượt qua Rạch Vàm Lớn, Thuận nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa (4,3 g/l), cách cửa sông Soài Rạp khoảng 114 km).

Bảng tổng hợp số liệu chất lượng nước tại các điểm đo:

STT

ĐIỂM ĐO

NGÀY ĐO

ĐỘ MẶN (g/l)

So Thông báo trước

So cùng kỳ năm 2023 (theo ÂL)

So cùng kỳ năm 2020 (theo ÂL)

I. Sông Rạch Cát

1

Cống Xóm Lũy – huyện Cần Đước

02/5 (25/3âl)

18,2

Giảm 0,5

Cao hơn 8,7

Thấp hơn 2,3

2

Cống Ông Hiếu – huyện Cần Giuộc

02/5

19,4

Tăng 2,3

Cao hơn 11,1

Cao hơn 0,3

3

Cống Nha Ràm – huyện Cần Đước

02/5

16,8

Giảm 0,3

Cao hơn 9,3

Thấp hơn 1,7

4

Cống Trị Yên – huyện Cần Giuộc

02/5

13,6

Tăng 1,0

Cao hơn 10,1

Thấp hơn 0,2

II. Sông Vàm Cỏ

 

5

Cống Bến Trễ - huyện Cần Đước

02/5

15,8

Giảm 0,2

Cao hơn 8,3

Thấp hơn 1,4

6

Cầu Nổi – huyện Cần Đước

01/5 (24/3âl)

21,4

Tăng 1,3

Cao hơn 10,7

Cao hơn 0,8

III. Sông Vàm Cỏ Đông

 

7

Cống Xóm Bồ - huyện Cần Đước

01/5

14,8

Tăng 1,8

Cao hơn 11,3

Cao hơn 1,3

8

Cống Bà Xiểng – huyện Cần Đước

02/5

13,2

Tăng 1,3

Cao hơn 10,1

Cao hơn 0,4

9

Cống Đôi Ma – huyện Cần Đước

02/5

12,9

Tăng 2,1

Cao hơn 11,3

Cao hơn 1,6

10

Cống Ông Bình – huyện Cần Đước

02/5

8,3

Giảm 1,3

Cao hơn 6,9

Thấp hơn 1,8

11

Cống Rạch Chanh – huyện Bến Lức

02/5

7,4

Tăng 0,2

Cao hơn 6,2

Cao hơn 0,7

12

Cầu Bến Lức – huyện Bến Lức

02/5

9,1

Tăng 0,7

Cao hơn 7,9

Cao hơn 2,6

13

Cầu An Hạ - huyện Đức Hòa

02/5

2,7

Tăng 0,5

Cao hơn 2,7

Cao hơn 0,8

14

Kênh Trà Cú - huyện Đức Hòa

02/5

0,9

Giảm 0,1

Cao hơn 0,9

Bằng

15

Cầu Đức Huệ - Huyện Đức Huệ

02/5

0,3

Giảm 0,1

Cao hơn 0,3

Bằng

IV. Sông Vàm Cỏ Tây

 

 

 

 

 

16

Cống Chợ Giữa – huyện Châu Thành

02/5

12,2

Tăng 0,9

Cao hơn 7,6

Thấp hơn 0,2

17

Cống Bình Tâm – thành phố Tân An

02/5

9,8

Tăng 0,3

Cao hơn 7,4

Thấp hơn 0,1

18

Bến đò Chú Tiết – thành phố Tân An

01/5

9,2

Tăng 0,2

Cao hơn 7,3

Bằng

19

Cống Rạch Chanh – thành phố Tân An

02/5

9,0

Giảm 1,7

Cao hơn 7,9

Cao hơn 1,4

20

Cống Bắc Đông – Thủ Thừa

02/5

7,5

Tăng 1,6

Cao hơn 7,0

Cao hơn 0,2

21

Cống La Khoa - huyện Thạnh Hóa

02/5

5,5

Tăng 1,5

Cao hơn 5,5

Thấp hơn 0,7

22

Ngã 3 Tuyên Nhơn (cầu Tuyên Nhơn) – Thạnh Hóa

02/5

4,0

Tăng 1,2

Cao hơn 4,0

Thấp hơn 0,6

23

Rạch Vàm Lớn, Thuận Nghĩa Hòa, Thạnh Hóa

02/5

3,6

Tăng 1,1

Cao hơn 3,6

Thấp hơn 0,7

24

Kênh 2/9, xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa

02/5

1,9

Tăng 0,8

Cao hơn 1,9

Thấp hơn 0,9

25

Kênh Ba Hồng Minh, Bình Phong Thạnh, Mộc Hóa

02/5

1,6

Tăng 0,7

Cao hơn 1,6

Thấp hơn 0,2

26

Kênh Cả Dứa –xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa

02/5

1,3

Tăng 0,5

Cao hơn 1,3

Cao hơn 0,2

27

Cầu Mộc Hóa – thị xã Kiến Tường

02/5

0,7

Tăng 0,7

Cao hơn 0,7

Cao hơn 0,2

Dự báo: Trong vài ngày tới, khả năng độ mặn trên các tuyến sông trên địa bàn tỉnh có thế tiếp tục tăng trong thời gian từ 07/5 – 10/5 do ảnh hưởng của kỳ triều cường cuối tháng 3 và đầu tháng 4 Âm lịch.

Theo bản tin dự báo xâm nhập mặn trên khu vực Nam Bộ (từ ngày 01 đến 10/5/2024) của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia:

Xu thế xâm nhập mặn từ ngày 01-10/5/2024: Xâm nhập mặn ở ĐBSCL có xu thế tăng dần vào cuối tuần. Độ mặn cao nhất tại các trạm ở mức cao hơn độ mặn cao nhất tháng 5/2023.

Bảng dự báo độ mặn cao nhất từ 01-10/5/2024:

STT

Trạm

Sông

Khoảng cách đến cử sông (Km)

Smax (g/l)

1

Tân An

Vàm Cỏ Tây

80

11,0

2

Tuyên Nhơn

Vàm Cỏ Tây

120

4,3

3

Bến Lức

Vàm Cỏ Đông

67

10,9

4

Xuân Khánh

Vàm Cỏ Đông

95

3,8

Chiều sâu ranh mặn 4,0 g/l xâm nhập trên sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây từ 90-120Km.

Xu thế nguồn nước và xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2023–2024: Xâm nhập mặn tại ĐBSCL mùa khô năm 2023-2024 ở mức cao hơn TBNN, nhưng không gay gắt như mùa khô năm 2015-2016 và năm 2019-2020. Xâm nhập mặn ở các cửa sông Cửu Long có xu thế giảm dần, nhưng vẫn duy trì ở mức cao; riêng trên sông Vàm Cỏ xâm nhập mặn vẫn tăng đến giữa tháng 5, sau đó giảm dần vào cuối tháng.

Tình hình xâm nhập mặn ở ĐBSCL phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mê Công, triều cường và còn biến động trong thời gian tới. Các địa phương ở vùng ĐBSCL cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn và có các biện pháp chủ động phòng chống xâm nhập mặn.

Theo bản tin dự báo nguồn nước phục vụ chỉ đạo sản xuất và điều hành cấp nước (từ ngày 02/5 đến ngày 09/5/2024) của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam:

Trong tuần dự báo từ 02/5 đến ngày 09/5/2024, dự báo mặn có xu thế tăng và kéo dài đến hết tuần dự báo, chiều sâu xâm nhập mặn 4 g/l khi cao nhất cách cửa sông từ 45-58km. Các địa phương vận hành hợp lý các công trình kiểm soát mặn, tranh thủ lấy nước khi có thể để chủ động thích ứng với kỳ mặn cao ngày 07/5 – 10/5/2024.

 Chú ý nửa đầu tháng 5 hạn mặn còn cao, vì vậy các địa phương nên cân nhắc việc giãn sản xuất một số diện tích vụ Hè Thu trong năm này để góp phần giảm nhu cần nước và hạn chế xâm nhập mặn vào sâu vùng cửa sông ven biển. Tháng 5 và sang tháng 6 dự báo mưa về, nước bớt căng thẳng, việc xuống giống sẽ đem lại hiệu quả hơn cho sản xuất nông nghiệp trên toàn đồng bằng. Thêm vào đó, các địa phương cần chủ động các giải pháp ứng phó phòng chống hạn mặn phù hợp với điều kiện của vùng.

Dự báo El Nino sẽ giảm, trạng thái ENSO nghiêng về pha trung tính từ giai đoạn tháng 4 đến tháng 6 (65%). LaNina trở nên trội từ giai đoạn từ tháng 8 – 10 trở đi. Vì vậy các địa phương chủ động các giải pháp ứng phó với thời kỳ hạn, mặn cao còn xuất hiện trở lại từ 7/5 – 10/5 ở các khu vực hai sông Vàm Cỏ, nửa cuối tháng 5 hạn, mặn sẽ bớt căng thẳng.

Theo bản tin dự báo xâm nhập mặn (từ ngày 02/5 đến 09/5/2024) của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Long An:

Thy triu vùng h lưu trên các sông Long An xuống 1-2 ngày đầu sau đó lên lại theo triều. Đỉnh triu cao nht xut hin vào những ngày cuối tuần.

Độ mn ln nht ti hu hết các trm trong tun ti có kh năng xut hin vào cuối tun mc cao hơn so vi cùng k năm 2023 và TBNN. Độ mặn tháng 5 sẽ nhỏ hơn dự báo khi mưa.

Dự báo độ mặn cao nhất thấp nhất tại các trạm vùng cửa sông Long An như sau:

Trạm

Khoảng cách đến cửa sông

Sông

Đặc trưng

Ngày

S (%o)

So với cùng kỳ 2023

Cầu Nổi

20

Vàm Cỏ

Smax

09/5

21.1

Cao hơn 9.8 %o

Smin

04/5

15.7

Cao hơn 9.8%o

Bến Lức

67

Vàm Cỏ Đông

Smax

09/5

11.0

Cao hơn 8.5%o

Smin

04/5

6.0

Cao hơn 5.0%o

Xuân Khánh

95

Vàm Cỏ Đông

Smax

09/5

5.0

Cao hơn 4.4%o

Smin

04/5

2.8

Cao hơn 2.7%o

Tân An

80

Vàm Cỏ Tây

Smax

09/5

11.0

Cao hơn 9.6%o

Smin

04/5

6.0

Cao hơn 5.6%

Tuyên Nhơn

120

Vàm Cỏ Tây

Smax

09/5

5.5

Cao hơn 5.3%o

Smin

04/5

3.0

Cao hơn 3.0%o

Dự báo ranh giới độ mặn 1 g/l xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 140km ở sông Vàm Cỏ Tây (Bình Phong Thạnh, Mộc Hóa); hơn 120km ở sông Vàm Cỏ Đông (thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa; thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ).

Dự báo ranh giới độ mặn 4 g/l xâm nhập sâu vào nội đồng 120km ở Vàm Cỏ Tây (thị trấn Thạnh Hóa, Thạnh Hóa); hơn 95km ở sông Vàm Cỏ Đông (xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa).

Dự báo nguồn nước:

- Khu vực huyện Cần Đước, Tân An, Bến Lức không lấy được nước kể cả vào lúc triều thấp.

- Trên sông Vàm Cỏ Tây, thị xã Kiến Tường trở lên có khả năng lấy được nước vào lúc triều thấp từ ngày 02/05/2024 đến ngày 03/5/2024.

- Trên sông Vàm Cỏ Đông, từ huyện Đức Huệ trở lên có khả năng lấy được nước vào lúc triều thấp từ ngày 02/05/2024 đến ngày 03/5/2024.

Thông tin cảnh báo về cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn: Nắng nóng, triều cường, gió mạnh làm độ mặn tăng cao.Mức độ rủi ro thiên tai do xâm nhập trên hệ thống các sông khu vực Long An có khả năng ở cấp độ 2.

Để chủ động phòng ngừa và có các giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả với tình hình hạn, xâm nhập mặn trong mùa khô 2023- 2024, nhất là trong thời kỳ cao điểm xâm nhập mặn kết hợp nắng nóng gay gắt trong tháng 5/2024 (từ 07-10/5), đảm bảo cung cấp nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2023-2024 và dân sinh an toàn, hạn chế tình trạng thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng tương tự như mùa khô 2019-2020 và 2015-2016 trong hệ thống công trình thủy lợi.

Đề nghị Trung tâm Quản lý Khai thác công trình Thủy lợi Long An phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện phía Nam và thành phố Tân An thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến độ mặn; đồng thời xây dựng kế hoạch vận hành các cống đầu mối hợp lý, kiểm tra và có kế hoạch xử lý triệt để các cửa cống bị rò rỉ để phủ bạt, thay thế các ron cửa cống bị hư hỏng để tránh tình trạng nước mặn xâm nhập vào bên trong nội đồng nhằm đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt cho người dân. 

Đề nghị UBND các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ở địa phương (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp) thường xuyên theo dõi chặt chẽ, tổ chức kiểm tra, đo đạc tình hình chất lượng nước, độ mặn trên các tuyến kênh, rạch cắt ngang chưa có hệ thống cống điều tiết ngăn mặn; kết hợp với  theo dõi, cập nhật tình hình chất lượng nước trên website Phòng, chống thiên tai của tỉnh (http://pctt.longan.gov.vn), hoặc fanpage: https://www.facebook.com/ThongtinPCTTLongAn và trên các bản tin dự báo, cảnh báo về  nguồn nước, xâm nhập mặn của cơ quan chuyên môn về Khí tượng Thủy văn như: Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (http://www.nchmf.gov.vn), Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (http://www.siwrr.org.vn và cài đặt ứng dụng “Thủy lợi DBSCL”), Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Long An để kịp thời thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến người dân trên các đài truyền thanh huyện, xã về tình hình chất lượng nguồn nước trên các tuyến sông và trong nội đồng, đồng thời khuyến cáo người dân không lấy nước ở các khu vực đã bị nhiễm mặn; tranh thủ lấy nước, tích trữ nước vào ao, đồng ruộng, các trang thiết bị có thể trữ nước (bồn chứa, túi chứa nước …) khi  nguồn nước còn dồi dào và nước mặn chưa xâm nhập vào các kênh, rạch nội đồng, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí và làm ô nhiễm nguồn nước nhằm đảm bảo cung cấp đủ nguồn nước tưới phục vụ sản xuất và sinh hoạt an toàn./.

Văn phòng Thường trực BCH PCTT và TKCN tỉnh Long An
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thư viện ảnh
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement