image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
  
image advertisement
Tình hình chất lượng nước, xâm nhập mặn trên các tuyến sông tỉnh Long An ngày 17 và 18/3/2024 (08 và 09/02/2024 Âm lịch)
Theo kết quả đo chất lượng nước, độ mặn của Trung tâm Quản lý Khai thác Công trình thủy lợi đo ngày 17 và 18/3/2024, do ảnh hưởng của kỳ triều kém nên độ mặn trên các tuyến sông Rạch Cát, Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây giảm từ 0,1 - 6,2 gram/lít (g/l), riêng độ mặn trên  sông Vàm Cỏ, Sông Tra tăng từ 0,4 -1,9 g/l so với Thông báo chất lượng nước ngày14 - 15/3/2024 và hiện dao động ở mức từ 0,5 - 16,4 g/l.

Theo kết quả đo chất lượng nước, độ mặn của Trung tâm Quản lý Khai thác Công trình thủy lợi đo ngày 17 và 18/3/2024, do ảnh hưởng của kỳ triều kém nên độ mặn trên các tuyến sông Rạch Cát, Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây giảm từ 0,1 - 6,2 gram/lít (g/l), riêng độ mặn trên  sông Vàm Cỏ, Sông Tra tăng từ 0,4 -1,9 g/l so với Thông báo chất lượng nước ngày14 - 15/3/2024 và hiện dao động ở mức từ 0,5 - 16,4 g/l.

So với cùng kỳ năm 2023 (theo ngày âm lịch), độ mặn trên các tuyến sông cao hơn từ 0,5 -10,0 g/l;

So với cùng kỳ năm 2020 (theo ngày âm lịch), độ mặn trên các tuyến sông thấp hơn từ 0,3 – 6,8 g/l.

Bảng tổng hợp số liệu chất lượng nước, độ mặn tại các điểm đo như sau:

STT

ĐIỂM ĐO

NGÀY ĐO

ĐỘ MẶN (g/l)

So Thông báo CLN ngày 14-15/02/2024

So cùng kỳ năm 2023 (theo ÂL)

So cùng kỳ năm 2020 (theo ÂL)

I. Sông Rạch Cát

1

Cống Xóm Lũy – huyện Cần Đước

17/3 (08/02âl)

16,4

Giảm 2,3

Cao hơn 8,7

Thấp hơn 0,8

2

Cống Ông Hiếu – huyện Cần Giuộc

17/3

9,3

Giảm 6,2

Cao hơn 1,3

Thấp hơn 6,8

3

Cống Nha Ràm – huyện Cần Đước

17/3

15,2

Giảm 2,0

Cao hơn 8,2

Bằng

4

Cống Trị Yên – huyện Cần Giuộc

17/3

8,1

Giảm 4,6

Cao hơn 1,8

Thấp hơn 1,3

II. Sông Vàm Cỏ

 

4

Cống Bến Trễ - huyện Cần Đước

17/3

12,5

Tăng 0,4

Cao hơn 10,0

Cao hơn 0,3

5

Cầu Nổi - huyện Cần Đước

18/3 (08/02âl)

14,8

Giảm 3,9

Cao hơn 4,2

Cao hơn 0,1

6

Cột Đèn Đỏ - Châu Thành

17/3

15,1

Tăng 0,9

Cao hơn 8,2

Cao hơn 2,4

III. Sông Vàm Cỏ Đông

 

8

Cống Xóm Bồ - huyện Cần Đước

17/3

10,0

Giảm 1,1

Cao hơn 8,4

Cao hơn 0,1

9

Cống Bà Xiểng – huyện Cần Đước

17/3

8,2

Giảm 1,9

Cao hơn 6,9

Cao hơn 0,7

10

Cống Đôi Ma – huyện Cần Đước

17/3

5,9

Giảm 3,3

Cao hơn 5,0

Thấp hơn 0,8

11

Cống Ông Bình – huyện Cần Đước

17/3

5,9

Giảm 0,6

Cao hơn 5,0

Bằng

12

Cống Rạch Chanh – huyện Bến Lức

17/3

5,2

Tăng 1,1

Cao hơn 4,5

Cao hơn 0,7

13

Cầu Bến Lức – huyện Bến Lức

18/3

2,9

Giảm 1,1

Cao hơn 2,9

Thấp hơn 1,0

14

Cầu Rạch Vong – huyện Bến Lức

18/3

1,7

Giảm 0,9

Cao hơn 1,7

Thấp hơn 0,3

15

Cầu Xáng Lớn – huyện Bến Lức

18/3

0,8

Giảm 0,6

Cao hơn 0,8

Thấp hơn 0,7

16

Cầu Xáng Nhỏ - huyện Bến Lức

18/3

0,6

Giảm 0,2

Cao hơn 0,6

Thấp hơn 0,7

17

Cầu An Hạ - huyện Đức Hòa

18/3

0,5

Bằng

Cao hơn 0,5

Thấp hơn 0,6

IV. Sông Vàm Cỏ Tây

 

 

 

 

 

18

Cống Sông Cui – huyện Châu Thành

18/3

8,3

Giảm 0,3

Cao hơn 6,2

Thấp hơn 0,9

19

Cống Chợ Giữa – huyện Châu Thành

18/3

6,5

Giảm 0,1

Cao hơn 6,2

Thấp hơn 1,1

20

Cống Tầm Vu – huyện Châu Thành

18/3

4,8

Giảm 0,6

Cao hơn 4,8

Thấp hơn 2,0

21

Cống Kỳ Son – huyện Châu Thành

18/3

4,6

Giảm 0,3

Cao hơn 4,6

Thấp hơn 1,5

22

Cống Bình Tâm – thành phố Tân An

18/3

3,1

Giảm 2,7

Cao hơn 3,1

Thấp hơn 2,1

23

Bến đò Chú Tiết – thành phố Tân An

18/3

2,7

Giảm 1,8

Cao hơn 2,7

Thấp hơn 1,6

24

Cống Rạch Chanh – thành phố Tân An

18/3

2,0

Giảm 0,3

Cao hơn 2,0

Thấp hơn 1,4

25

Cống Bắc Đông – Thủ Thừa

17/3

1,2

Giảm 0,4

Cao hơn 1,2

Thấp hơn 1,7

26

Cống La Khoa

17/3

0,7

Tăng 0,3

Cao hơn 0,7

Thấp hơn 1,6

V. Sông Tra

 

 

 

 

 

27

Cống Rạch Tôm - huyện Châu Thành

17/3

12,2

Tăng 1,9

Cao hơn 7,6

Cao hơn 0,8

 Giới hạn ranh mặn 1 g/l và 4 g/l trên 2 sông Vàm Cỏ:

- Trên sông Vàm Cỏ Đông

+ Độ mặn 1,0 g/l gần đến cầu Xáng Lớn, huyện Bến Lức (0,8 g/l), cách cửa sông Soài Rạp khoảng 76 km; (so với cùng kỳ năm 2023 theo ngày Âm lịch, độ mặn 1,0 g/l gần đến cống Đôi Ma, huyện Cần Đước (0,9 g/l), cách cửa sông Soài Rạp khoảng 47 km; so với cùng kỳ năm 2020 theo ngày Âm lịch, độ mặn 1,0 g/l vượt qua cầu An Hạ, huyện Đức Hòa (1,1 g/l), cách cửa sông Soài Rạp khoảng 88 km).

+ Độ mặn 4,0 g/l vượt qua cống Rạch Chanh, huyện Bến Lức (5,2 g/l), cách cửa sông Soài Rạp khoảng 55 km; (so với cùng kỳ năm 2023 theo ngày Âm lịch, độ mặn 4,0 g/l không xuất hiện trên sông Vàm Cỏ Đông; so với cùng kỳ năm 2020 theo ngày Âm lịch, độ mặn 4,0 g/l gần đến cầu Bến Lức, huyện Bến Lức (3,9 g/l), cách cửa sông Soài Rạp khoảng 58 km).

- Trên sông Vàm Cỏ Tây

+ Độ mặn 1,0 g/l vượt qua cống Bắc Đông, huyện Thủ Thừa (1,2 g/l), cách cửa sông Soài Rạp khoảng 86 km; (so với cùng kỳ năm 2023 theo ngày Âm lịch, độ mặn 1,0 g/l gần đến cống Chợ Giữa, huyện Châu Thành (0,3 g/l), cách cửa sông Soài Rạp khoảng 50 km; so với cùng kỳ năm 2020 theo ngày Âm lịch, độ mặn 1,0 g/l gần đến Kênh Bến Kè, huyện Thạnh Hóa (0,5 g/l), cách cửa sông Soài Rạp khoảng 102 km).

+ Độ mặn 4,0 g/l vượt qua cống Kỳ Son, huyện Châu Thành (4,6 g/l), cách cửa sông Soài Rạp khoảng 62 km; (so với với cùng kỳ năm 2023 theo ngày Âm lịch, độ mặn 4,0 g/l không xuất hiện trên sông Vàm Cỏ Tây; so với cùng kỳ năm 2020 theo ngày Âm lịch, độ mặn 4,0 g/l vượt qua bến đò Chú Tiết, thành phố Tân An (4,3g/l), cách cửa sông Soài Rạp khoảng 70 km).

Dự báo: Trong vài ngày tới, khả năng độ mặn trên các tuyến sông trên địa bàn tỉnh sẽ còn tiếp tục giảm nhẹ do ảnh hưởng của kỳ triều kém.

Theo bản tin dự báo xâm nhập mặn trên khu vực Nam Bộ (từ ngày 11 đến 20/3/2024) của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia:

Xu thế xâm nhập mặn từ ngày 11-20/3/2024: Xâm nhập mặn ở ĐBSCL tăng dần đến giữa tuần sau đó giảm dần. Độ mặn cao nhất tại các trạm ở mức cao hơn độ mặn cao nhất tháng 03/2023.

Bảng dự báo độ mặn cao nhất từ 11-20/3/2024:

 

 

STT

Trạm

Sông

Khoảng cách đến cử sông (Km)

Smax (g/l)

1

Tân An

Vàm Cỏ Tây

80

5,0

2

Tuyên Nhơn

Vàm Cỏ Tây

120

0,5

Chiều sâu ranh mặn 4,0 g/l phạm vi xâm nhập tren6 sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây từ 80-90Km.

Xu thế nguồn nước và xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2023–2024: Xâm nhập mặn tại ĐBSCL mùa khô năm 2023-2024 ở mức cao hơn TBNN, nhưng không gay gắt như mùa khô năm 2015-2016 và năm 2019-2020.

Các đợt xâm nhập mặn tăng cao ở cửa sông Cửu Long khả năng tập trung trong tháng 3/2024 (từ 10/3-14/3, từ 24-28/3); các sông Vàm Cỏ, Cái Lớn vào tháng 3–4/2024 (từ 07-13/3, từ 24–28/3, từ 07-12/4, từ 22-28/4).

Tình hình xâm nhập mặn ở ĐBSCL phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mê Công, triều cường và còn biến động trong thời gian tới. Các địa phương ở vùng ĐBSCL cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn và có các biện pháp chủ động phòng chống xâm nhập mặn.

Theo bản tin dự báo nguồn nước phục vụ chỉ đạo sản xuất và điều hành cấp nước (từ ngày 15/3 đến ngày 21/3/2024) của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam:

Trong tuần dự báo từ 15/03 đến 21/03/2024, dự báo mặn có xu thế giảm dần đến ngày 18/3 rồi tăng nhẹ. Các địa phương vận hành hợp lý các công trình kiểm soát mặn, hạn chế tiêu thoát nước, tích trữ nước ngọt ứng phó với kỳ hạn mặn cao và kéo dài từ 24/3–26/3/2024.

Dự báo El Nino sẽ giảm nhanh từ sau tháng 4, trạng thái ENSO nghiêng về pha trung tính. Từ tháng 7, La Nina trở nên trội hơn, vì vậy các địa phương chủ động các giải pháp ứng phó với thời kỳ hạn, mặn cao ở tháng 3 và tháng 4 để đảm bảo an toàn cho sản xuất, đặc biệt chủ động tích trữ nước ngay khi có thể.

Theo bản tin dự báo xâm nhập mặn (từ ngày 14/3 đến 21/3/2024) của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Long An:

Thy triu vùng h lưu trên các sông Long An xuống theo triều đến cuối tuần. Đỉnh triu cao nht xut hin vào những ngày cuối tuần.

Độ mn ln nht ti hu hết các trm trong tun ti có kh năng xut hin vào đầu tun mc cao hơn so vi cùng k năm 2023 và TBNN.

Dự báo độ mặn cao nhất thấp nhất tại các trạm vùng cửa sông Long An như sau:

Trạm

Khoảng cách đến cửa sông

Sông

Đặc trưng

Ngày

S (%o)

So với cùng kỳ 2023

Cầu Nổi

20

Vàm Cỏ

Smax

15/3

18.1

Cao hơn 8.1 %o

Smin

20/3

10.3

Cao hơn 7.1%o

Bến Lức

67

Vàm Cỏ Đông

Smax

15/3

5.5

Cao hơn 4.1%o

Smin

20/3

1.9

Cao hơn 1.3%o

Xuân Khánh

95

Vàm Cỏ Đông

Smax

15/3

1.1

Cao hơn 0.9 %o

Smin

20/3

0.4

Cao hơn 0.2%o

Tân An

80

Vàm Cỏ Tây

Smax

15/3

4.3

Cao hơn 3.8%o

Smin

20/3

0.5

Cao hơn 0.3%o

Tuyên Nhơn

120

Vàm Cỏ Tây

Smax

15/3

0.3

Cao hơn 0.3%o

Smin

20/3

0.2

Cao hơn 0.2%o

Dự báo ranh giới độ mặn 4 g/l xâm nhập sâu vào nội đồng 80 Km ở Vàm Cỏ Tây (Phường 2, Phường 5, Thành phố Tân An), hơn 80 Km ở sông Vàm Cỏ Đông (xã Lương Hòa, xã Thạnh Hòa, huyện Bến Lức).

Dự báo ranh giới độ mặn 1 g/l xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 100 Km ở Vàm Cỏ Tây (xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa), hơn 100 Km ở sông Vàm Cỏ Đông (xã Hòa Khánh, huyện Đức Hòa và xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ).

Dự báo nguồn nước:

- Khu vực huyện Cần Đước, Tân An, Bến Lức không lấy được nước ngọt kể cả vào lúc triều thấp.

- Trên sông Vàm Cỏ Tây, từ Thị trấn Thạnh Hóa trở lên có khả năng lấy được nước vào lúc triều thấp từ ngày 16/03/2024 đến 20/03/2024.

- Trên sông Vàm Cỏ Đông, khu vực Hòa Khánh, Đức Hòa trở lên có khả năng lấy được nước vào lúc triều thấp từ ngày 16/03/2024 đến 20/03/2024.

 

    Để chủ động phòng ngừa và có các giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả với tình hình hạn, xâm nhập mặn trong mùa khô 2023- 2024, nhất là trong thời kỳ cao điểm xâm nhập mặn kết hợp nắng nóng gay gắt (tháng 3, 4/2024), đảm bảo cung cấp nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2023-2024 và dân sinh an toàn, hạn chế tình trạng thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng tương tự như mùa khô 2019-2020 và 2015-2016 trong hệ thống công trình thủy lợi.

    Đề nghị Trung tâm Quản lý Khai thác công trình Thủy lợi Long An phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện phía Nam và thành phố Tân An thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến độ mặn; đồng thời xây dựng kế hoạch vận hành các cống đầu mối hợp lý, kiểm tra và có kế hoạch xử lý triệt để các cửa cống bị rò rỉ để phủ bạt, thay thế các ron cửa cống bị hư hỏng để tránh tình trạng nước mặn xâm nhập vào bên trong nội đồng nhằm đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt cho người dân. 

    Đề nghị UBND các huyện phía Nam và thành phố Tân An chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ở địa phương (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp) thường xuyên theo dõi chặt chẽ, tổ chức kiểm tra, đo đạc tình hình chất lượng nước, độ mặn trên các tuyến kênh, rạch cắt ngang chưa có hệ thống cống điều tiết ngăn mặn; kết hợp với  theo dõi, cập nhật tình hình chất lượng nước trên website Phòng, chống thiên tai của tỉnh (http://pctt.longan.gov.vn), hoặc fanpage: https://www.facebook.com/ThongtinPCTTLongAn và trên các bản tin dự báo, cảnh báo về  nguồn nước, xâm nhập mặn của cơ quan chuyên môn về Khí tượng Thủy văn như: Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (http://www.nchmf.gov.vn), Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (http://www.siwrr.org.vn và cài đặt ứng dụng “Thủy lợi DBSCL”), Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Long An để kịp thời thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến người dân trên các đài truyền thanh huyện, xã về tình hình chất lượng nguồn nước trên các tuyến sông và trong nội đồng, đồng thời khuyến cáo người dân không lấy nước ở các khu vực đã bị nhiễm mặn; tranh thủ lấy nước, tích trữ nước vào ao, đồng ruộng, các trang thiết bị có thể trữ nước (bồn chứa, túi chứa nước …) khi  nguồn nước còn dồi dào và nước mặn chưa xâm nhập vào các kênh, rạch nội đồng, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí và làm ô nhiễm nguồn nước nhằm đảm bảo cung cấp đủ nguồn nước tưới phục vụ sản xuất và sinh hoạt an toàn./.

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thư viện ảnh
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement